Bezpieczeństwo Transgraniczne

Specjalności:

Ochrona granic RP

Ochrona porządku publicznego

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Kierunek bezpieczeństwo transgraniczne jest prowadzony w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną, Izbą Administracji Skarbowej, Policją, Strażą Ochrony Kolei oraz Strażą Miejską w Przemyślu. Unikatowy program wyposaża studentów w niezbędne umiejętności oraz specjalistyczna wiedzę, konieczną do pracy w służbach mundurowych. Absolwent bezpieczeństwa transgranicznego jest przygotowany do pracy w instytucjach ochrony granic RP, ochrony porządku publicznego w regionie nadgranicznym, posiada wiedzę na temat politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa, podstaw prawnych funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa w obszarze nadgranicznym, a także problemów bezpieczeństwa transgranicznego (m.in. nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi, terroryzmu międzynarodowego). Absolwenci wyposażeni w wiedzę i umiejętności przekazywane także przez osoby pracujące na co dzień w służbach zajmujących się ochroną szeroko pojętego bezpieczeństwa, przechodzą praktyczne szkolenia, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów: strzeleckie, pomocy medycznej, samoobrony i technik interwencji. Absolwent bezpieczeństwa transgranicznego może podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa, w szczególności zaś w Straży Granicznej, Izbie Administracji Skarbowej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, jak i firmach i instytucjach zajmujących się ochroną osób i mienia.