Polonistyka

„MEDIA-JĘZYK-KULTURA”

Specjalności:

Media i Public Relations

Język polski jako obcy

Kultura Europy Środkowo-Wschodniej

 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Program studiów skierowany jest do osób zainteresowanych współczesną kulturą, językiem polskim, nowymi narzędziami komunikacji społecznej oraz współczesnymi mediami. Każdy student ma możliwość indywidualnego wyboru 2 spośród 3 specjalizacji. Absolwent kierunku swobodnie porusza się w obszarze polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Tym, co go wyróżnia, jest rozszerzona wiedza o języku, jako podstawowym narzędziu komunikacji we współczesnym społeczeństwie.

Swoje kompetencje językowe potrafi wykorzystać w dynamicznie rozwijającym się świecie mediów XXI wieku, w działalności związanej z komunikacją społeczną i promocją kultury,
a także w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w redakcjach gazet, w zespołach opracowujących portale internetowe, w mediach elektronicznych, w samorządowych instytucjach kulturalnych (ośrodki kultury, biblioteki), a także wydawnictwach. Poprowadzi biuro prasowe, dział reklamy i PR dowolnej instytucji czy przedsiębiorstwa. Ponadto potrafi opracować kampanię reklamową, napisać artykuł promocyjny, sporządzić opis produktu, poprowadzić profil dowolnej osoby publicznej. Potrafi także wykonać profesjonalną korektę językową, a nawet zredagować książkę.