Socjologia

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Specjalista Reklamy i Marketingu

Specjalista w zakresie administracji i życia publicznego na poziomie lokalnym

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Socjologia zajmuje się zjawiskami sfery publicznej, od mikroświata prywatności po systemy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Uczy o funkcjonowaniu społeczeństwa
i metodach jego badania. Studia na kierunku socjologia pozwalają na zdobycie wiedzy
i praktycznych umiejętności z zakresu: zaawansowanych narzędzi analiz jakościowych
i ilościowych, myśli społecznej i różnorodnych koncepcji organizacji życia społecznego, gospodarczego, społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej, struktur społecznych
i formowania się instytucji społecznych, teorii tworzenia się więzi międzyludzkich, rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w sektorze życia publicznego, mediach, ośrodkach badań społecznych i rynku, organach administracji publicznej, służbach społecznych, służbach mundurowych, przedsiębiorstwach gospodarczych oraz organizacjach pozarządowych.

Dlaczego warto studiować socjologię?

Bardzo szeroka paleta poruszanych problemów, ogromne zróżnicowanie tematyczne oraz niezwykle ciekawe specjalizacje, pozwalają nie tylko nabyć gruntowną wiedzę o społecznej rzeczywistości, ale dają również możliwość zrozumienia podstawowych procesów, jakie rządzą działaniem jednostek, grup czy społeczeństw.

Socjologia zajmuje się zjawiskami sfery publicznej, od mikroświata prywatności po systemy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Uczy o funkcjonowaniu społeczeństwa
i metodach jego badania. Studia na kierunku socjologia pozwalają na zdobycie wiedzy
i praktycznych umiejętności z zakresu: zaawansowanych narzędzi analiz jakościowych
i ilościowych, myśli społecznej i różnorodnych koncepcji organizacji życia społecznego, gospodarczego, społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej, struktur społecznych
i formowania się instytucji społecznych, teorii tworzenia się więzi międzyludzkich, rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w sektorze życia publicznego, mediach, ośrodkach badań społecznych i rynku, organach administracji publicznej, służbach społecznych, służbach mundurowych, przedsiębiorstwach gospodarczych oraz organizacjach pozarządowych.

Dlaczego warto studiować socjologię?

Bardzo szeroka paleta poruszanych problemów, ogromne zróżnicowanie tematyczne oraz niezwykle ciekawe specjalizacje, pozwalają nie tylko nabyć gruntowną wiedzę o społecznej rzeczywistości, ale dają również możliwość zrozumienia podstawowych procesów, jakie rządzą działaniem jednostek, grup czy społeczeństw.