Filologia Angielska

Specjalności:

Tłumaczenie praktyczne

Business English

Kultura Europy Środkowo-Wschodniej

Psychologia mediów i Public Relations

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Filologia angielska jest kierunkiem zapewniającym wykształcenie w szeroko rozumianej dziedzinie studiów nad językiem angielskim. Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych połączone jest ze studiami nad teorią języka, kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych. Językiem wykładowym na zajęciach jest angielski. Praktyczny język angielski (PNJA) nauczany jest w systemie podziału na sprawności (gramatyka, pisanie, czytanie i słuchanie).

Celem kształcenia studentów w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego jest osiągnięcie poziomu znajomości języka bliskiego rodzimemu (near native). Ponadto program studiów uwzględnia rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń i języka biznesu. Każdy student ma możliwość indywidualnego wyboru 2 spośród 4 specjalności. Program studiów praktycznych ma na celu nie tylko nauczanie perfekcyjnego posługiwania się językiem angielskim, ale przede wszystkim przygotowuje studentów do pracy, w której używanie tego języka jest konieczne. Dzięki temu absolwenci będą mogli pracować jako dziennikarze, personel biur podróży czy pracownicy zagranicznych korporacji.