Historia

Specjalności:

Turystyka międzynarodowa

Militarna turystyka kulturowa

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Absolwent kierunku historia wyposażony jest w rozległą wiedzę o przeszłości, naukach społecznych, kulturze, sztuce, demografii, statystyce i wielu innych. Studia historyczne kształtują dociekliwość w zadawaniu pytań i formułowaniu wniosków, myślenie syntetyczne
i analityczne, umiejętność odczytywania informacji źródłowych i ich interpretowania.

Absolwent specjalności turystyka międzynarodowa, podczas zajęć na uczelni oraz atrakcyjnych objazdów naukowych oraz rajdów turystycznych krajowych i zagranicznych, zdobywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do działalności na rynku turystycznym. Może być zatrudniony jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, pracownik biura podróży, menedżer, organizator eventów turystycznych. Zdobyte kwalifikacje umożliwią mu założenie własnej firmy turystycznej lub prowadzenie gospodarstwa agroturystyki.

Specjalność militarna turystyka kulturowa skierowana jest do osób zainteresowanych historią wojen i wojskowości, chcących w przyszłości podjąć pracę w branży turystycznej. Absolwent uzyskuje m.in.: wszechstronną wiedzę z zakresu dziejów Polski i powszechnych, historii wojskowości, bronioznawstwa, architektury militarnej, falerystyki wojskowej, geografii historyczno-wojskowej. Absolwent uzyskuje także znajomość przepisów prawnych, związanych z organizacją ruchu turystycznego, posiadaniem broni i ich replik w Polsce
i zagranicą oraz elementów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem imprez o charakterze rekonstrukcji oraz historii żywej.