Informatyka w Biznesie

Specjalności:

Programowanie gier i aplikacji

Ekonomia menedżerska

4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 8 semestrów

Kierunek informatyka w biznesie ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie – informatyczne, z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Absolwenci tego innowacyjnego kierunku nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania zaawansowanych technik zarządzania systemami informatycznymi, w tym technologiami internetowymi oraz aplikacjami multimedialnymi. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach w firmach sektora IT oraz instytucjach administracji publicznej wykorzystujących i wdrażających nowoczesne systemy informatyczne:

– programisty i administratora systemów informatycznych;

– menagera w firmach e-biznesu, reklamowych lub konsultingowych realizujących projekty informatyczne;

– inżyniera informatyka / specjalisty informatyka / serwisanta / testera;

– konsultanta ds. informatyzacji procesów zarządzania organizacją;

– specjalisty ds. utrzymania systemów informatycznych;

– pełnomocnika ds. zapewniania jakości i ochrony informacji.

Studia na kierunku informatyka w biznesie pokazują różnorodność zastosowań inżynierii zarządzania i informatyki w systemach technicznych czy ekonomicznych, które prowadza do uzyskania tytułu inżyniera – menedżera – informatyka.