Mechatronika

Specjalności:

Mechatronika samochodowa

Projektowanie systemów mechatronicznych

Programowanie i projektowanie 3D

Absolwent kierunku mechatronika cechuje się bardzo wszechstronnym, interdyscyplinarnym wykształceniem technicznym. Podczas studiów rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów z różnych dziedzin techniki i smart technologii. Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą
z mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektrotechniki, elektroniki, informatyki, robotyki i automatyki. Absolwent mechatroniki może ubiegać się o uprawnienie kwalifikacyjne SEP
w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych w grupie G1.

Mechatronik o specjalności „projektowanie systemów mechatronicznych” znajduje zatrudnienie jako konstruktor, technolog, programista obrabiarek CNC, układów automatyki robotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Mechatronik o specjalności „mechatronika samochodowa” uzyskuje wykształcenie odpowiadające potrzebom współczesnego zaplecza technicznego motoryzacji. Jest przygotowany do pracy w firmach i stacjach serwisowych oraz przedsiębiorstwach produkcji samochodów i ich podzespołów. Może również znaleźć zatrudnienie w działach transportu firm produkcyjnych.