O Targach „Edukacja-Praca-Kariera” PWSW w Przemyślu

 

Jesteśmy jedynym państwowym podmiotem szkolnictwa wyższego funkcjonującym w Przemyślu.  Jako państwowa uczelnia bardzo poważnie podchodzimy do misji stojącej przed podmiotami wyższego szkolnictwa zawodowego by kształcić praktyków, którzy zawsze są w stanie sprostać potrzebom i oczekiwaniom pracodawców oraz środowiska społecznego, w którym działamy.

Targi „Edukacja-Praca-Kariera” organizujemy już po raz trzeci. Ich poprzednie edycje w 2018 i 2019 r. odbyły się w realu, w obecnym jakże trudnym okresie z  powodów bezpieczeństwa po raz pierwszy nasze Targi zagościły do sieci. Targi stanowią podsumowanie corocznych Dni Kariery Studentów i Absolwentów PWSW w Przemyślu, które wpisują się w realizowany przez Naszą Uczelnię projekt „Twój pewny krok na ścieżce kariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Targi „Edukacja-Praca-Kariera” są adresowane nie tylko do studentów i absolwentów PWSW w Przemyślu, ale także do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz osób poszukujących pracy. Do uczestnictwa w nich zapraszamy wiodące podmioty gospodarcze sektora prywatnego, spółki miejskie, służby mundurowe, oraz organizacje pozarządowe, którym oferujemy możliwość promocji prowadzonej przez nie działalności, prezentacji ofert pracy, a także ścieżek kariery. Nasi wystawcy mogą również nawiązywać bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi pracą, jak również upowszechniać informacje o możliwościach odbywania praktyk zawodowych lub staży absolwenckich. W ramach naszej imprezy targowej swoją ofertę edukacyjną mają okazję promować również przemyskie szkoły ponadpodstawowe, z którymi Uczelnia na co dzień współpracuje.

Nasza Uczelnia za swój priorytet uznaje wdrażanie modelu wyższego szkolnictwa zawodowego. Świadczy o tym utrzymująca się od lat pozycja PWSW w pierwszej dziesiątce najlepszych publicznych uczelni zawodowych w kraju wg rankingu Perspektyw. W ostatnich czterech latach wszystkie prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów uzyskały profil praktyczny i wpisują się w najnowsze trendy rozwoju gospodarczego oraz w oczekiwania pracodawców dlatego naszą dewizą jest hasło: – Już dziś kształcimy specjalistów dla gospodarki i społeczeństwa przyszłości.

Organizowanie Targów „Edukacja-Praca-Kariera” służy upowszechnieniu wiedzy o Uczelni i o aktualnej ofercie prowadzonych w niej kierunków studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich. Targi stanowią również okazję do ukazania Uczelni jako jednego z kluczowych podmiotów w systemie instytucjonalnym Przemyśla.