Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów

Specjalności:

Technologie produkcji kosmetyków

Technologie produkcji suplementów

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 7 semestrów

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich z całej Polski oraz naszych sąsiadów zza wschodniej i południowej granicy. Branża kosmetyczna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Polska stanowi szósty rynek kosmetyków w Europie, a sprzedaż polskich kosmetyków za granicą ciągle wzrasta.

Kierunek inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów ma na celu kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą
i umiejętnościami menedżerskimi. Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia w przemyśle (powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzacja, racjonalizacja kosztów wytwarzania i technik produkcji) rozszerzają zakres wymagań stawianych inżynierom. Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania i produkcji kosmetyków i suplementów diety oraz zarządzania finansami. Ponadto absolwent jest przygotowany do wprowadzenia własnego produktu na rynek oraz jego obrotu. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kształcenia. Powinien również być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.