Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu,  ul. Aleksandra Dworskiego 99

 

W skład Centrum wchodzą:

1) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 im. Księdza Franciszka Winnickiego, kształcąca w zawodach:

 1. mechanik pojazdów samochodowych,
 2. monter sieci i instalacji sanitarnych,
 3. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 4. stolarz,
 5. elektromechanik,
 6. murarz – tynkarz.

 

2) Technikum Nr 6 im. Księdza Franciszka Winnickiego, kształcące w zawodach:

 1. technik pojazdów samochodowych,
 2. technik mechanik,
 3. technik inżynierii sanitarnej,
 4. technik budownictwa.

 

3) Technikum Nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, kształcące w zawodach:

 1. technik elektryk,
 2. technik mechatronik,
 3. technik informatyk,
 4. technik logistyk.

 4) Centrum Kształcenia Zawodowego, które prowadzi kształcenie zawodowe w zakresie praktycznej nauki zawodu.

 

 

Charakterystyka zawodów

 

Technikum Nr 6

 

Technik pojazdów samochodowych

Naprawia zespoły i podzespoły  mechanicznych pojazdów samochodowych  oraz poznaje  najnowsze technologie diagnostyczne stosowane w  motoryzacji. W ramach kierunku  bezpłatny kurs nauki jazdy.

 

Technik budownictwa

Wykonuje, organizuje i nadzoruje określone roboty budowlane oraz sporządza kosztorysy
i dokumentację przetargową.

 

Technik mechanik

Organizuje, wykonuje i nadzoruje produkcję  prace montażowe, naprawcze oraz konserwacyjne. Wykrywa usterki w maszynach i urządzeniach oraz usuwa przyczyny ich wadliwej pracy. Obsługuje obrabiarki sterowane numerycznie.

 

Technik inżynierii sanitarnej

Projektuje, organizuje i wykonuje prace związane z budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, węzłów ciepłowniczych oraz odnawialnych źródeł energii.

 

 

Technikum Nr 8

 

Technik informatyk

Składa komputery, projektuje i administruje sieci komputerowe oraz tworzy aplikacje  internetowe  i  bazodanowe. Tworzy programy w popularnych językach, tj. Python, C++, JavaScript, PHP oraz  SQL, HTML5 oraz CSS.

 

Technik mechatronik

Zajmuje się budowaniem układów  sterowania pojazdami  obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzeniem i obsługą robotów przemysłowych oraz  nowoczesnych zabawek.

 

Technik logistyk

Organizuje i monitoruje przepływ zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji oraz jednostkach organizacyjnych i administracyjnych. Obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując systemy  informatyczne.

 

Technik elektryk

Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji i montażu, eksploatacji, naprawach
i utrzymaniu ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

 

Mechanik pojazdów samochodowych

Specjalista  z dziedziny naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych. Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów. W ramach kierunku bezpłatny kurs nauki jazdy.

 

Elektromechanik

Specjalista zajmujący się wykonaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w różnych  gałęziach gospodarki.

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych 

Wykonuje i organizuje roboty związane z budową  i remontem sieci komunalnych  i instalacji sanitarnych oraz zajmuje się  eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych.

 

Stolarz

Wykonuje i konserwuje przedmioty drewniane lub drewnopochodne  takie jak: meble, elementy stolarki budowlanej, skrzynie, ramy i wyroby dekoracyjne.

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Wykonuje montaż suchej zabudowy, roboty malarsko tapeciarskie oraz  roboty okładzinowe i  posadzkarskie.

 

Murarz-tynkarz 

Wykonuje murowane konstrukcje budowlane, tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz zaprawy murarskie.

 

 

KAŻDY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY może rozwijać umiejętności sportowe w ramach szkolnego klubu na profesjonalnych obiektach Juwenii i Orlika, m.in. stadionie, boiskach, sztucznym lodowisku, siłowni. Może także w szkole zdobyć dodatkowe uprawnienia, między innymi spawalnicze, montera rusztowań, operatora wózków widłowych, itp.