Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej powstał w dniu 16 maja 1991 r. w miejsce rozformowanej Bieszczadzkiej Brygady WOP.
Na stanowisko pierwszego Komendanta Oddziału powołano ppłk. SG Albina Gorzelnika. W 162 rocznicę Powstania Listopadowego, w dniu 29 listopada 1992 r., odbyła się uroczystość nadania Bieszczadzkiemu Oddziałowi SG sztandaru w Kościele Garnizonowym OO. Karmelitów w Przemyślu.

W ósmą rocznicę powstania Oddziału, w dniu 16 maja 1999 r., Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej nadano imię patrona gen. brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego oraz nowy funkcjonujący do dnia dzisiejszego sztandar, zaprojektowany przez przemyskiego artystę plastyka Jana Jawornickiego. Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru odbyła się podczas centralnych obchodów Święta Straży Granicznej na Rynku w Przemyślu. W dniu 14 maja 2015 r. w komendzie Bieszczadzkiego OSG w Przemyślu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronowi oddziału – gen. bryg. Janowi Tomaszowi Gorzechowskiemu. Generał Gorzechowski był Komendantem Głównym Straży Granicznej w latach 1928-1939. W okresie jego dowodzenia Straż Graniczna przeszła pełną reorganizację polegającą na dostosowaniu jej struktur do istniejących potrzeb związanych z zabezpieczeniem granic.

Obecnie Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy o łącznej długości 373 km, w tym z Ukrainą o długości – 239 km oraz ze Słowacją – 134 km. Swoje zadania w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego realizuje poprzez czternaście granicznych jednostek organizacyjnych. Na granicy z Ukrainą – zewnętrznej granicy Unii Europejskiej funkcjonuje jedenaście Placówek Straży Granicznej: w Horyńcu-Zdroju, w Lubaczowie, w Korczowej, w Medyce, w Hermanowicach, w Huwnikach, w Wojtkowej, w Krościenku, w Czarnej Górnej, w Stuposianach, w Ustrzykach Górnych. Na granicy ze Słowacją – wewnętrznej granicy Unii Europejskiej zadania służbowe realizowane są przez dwie placówki: w Wetlinie i Sanoku. Jedna placówka umiejscowiona jest wewnątrz kraju – w Rzeszowie-Jasionce.

Aktualnie w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu, łącznie zatrudnionych jest 323 pracowników oraz 2017 funkcjonariuszy pełniących służbę na różnych stanowiskach służbowych.