I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

 

 1. Szkoła z tradycjami:

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu istnieje od 1628 roku.

 

 • Początki szkoły sięgają 1628 roku, kiedy to Jezuici założyli w Przemyślu kolegium. Liceum jest jedna z 12 najstarszych szkół średnich w kraju.
 • Imię Juliusza Słowackiego nadano placówce we wrześniu 1921r., a nad wejściem umieszczono triadę platońską; Prawda, Dobro, Piękno.
 • W murach “Słowaka” kształcili się m.in.
 • św. bp Sebastian Pelczar
 • Henryk Jordan /lekarz, społecznik/
 • Kornel Makuszyński /pisarz/
 • Artur Malawski /kompozytor/
 • Marian Stroński /malarz/
 • Robert Choma /prezydent miasta Przemyśla/
 • Przemysław Babiarz /dziennikarz, komentator sportowy/
 • Krzysztof Wach /aktor filmowy i teatralny/

 

Nasza szkoła należy do:

 

 • Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkól w Polsce
 • Stowarzyszenia Szkól Aktywnych
 • Międzynarodowej Rodziny szkół im. Juliusza Słowackiego

 

 1. Co nas wyróżnia:

 

 • Posiadamy tytuł Złotego Liceum – za tym symbolicznym znakiem jakości kryją się: najwyższa w mieście zdawalność egzaminu maturalnego i bardzo dobre wyniki na maturze oraz sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych; Doświadczona i oddana pracy z uczniami kadra nauczycielska,
 • Corocznie wielu uczniów odnosi sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych i tematycznych,
 • Zajmujemy czołowe miejsca w miejskiej i wojewódzkiej rywalizacji sportowej,
 • 100 % naszych absolwentów zdaje egzamin maturalny,
 • Ponad 90 % naszych absolwentów podejmuje studia na prestiżowych uczelniach
  w kraju i za granicą,
 • Realizujemy innowacje pedagogiczne,
 • Organizujemy sesje naukowe, wycieczki historyczno-krajoznawcze, wyjazdy
  i imprezy,
 • Uczymy w sposób nowoczesny zapewniając wszechstronny rozwój uczniów,
 • Kształtujemy w młodzieży patriotyzm i właściwą postawę etyczną,
 • Prowadzimy klasy pod patronatami uczelni wyższych: UJ, SGH, PRz, PWSW, WSPiA.

 

 1. Zajęcia pozalekcyjne:

 

W szkole pracuje doświadczona, oddana młodzieży kadra, która realizuje dla uczniów liczne zajęcia pozalekcyjne /kilkadziesiąt przedmiotowych kół zainteresowań/:

 

 • wyrównawcze i rozwijające,
 • z przedmiotów humanistycznych i ścisłych,
 • przygotowujące do konkursów i olimpiad,
 • konsultacje maturalne,

 

 1. Uczniowie I LO działają w:

 

 • Szkolnym Kole PTTK,
 • Klubie Ośmiu,
 • kole Caritas,
 • Uczniowskim Klubie Sportowym “Słowak”,
 • Klubie Honorowych Dawców Krwi “Sanguis”,
 • Dyskusyjnym Klubie Filmowym,
 • Kole Naukowym Historyków,
 • Kole Ekologicznym “Lynx”,
 • Młodzieżowej Radzie Miasta,
 • Samorządzie Uczniowskim,
 • Różnych formach wolontariatu.

 

 1. Wymiana młodzieży:

 

 • Prowadzimy stałą, międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołą w Paderborn /Niemcy/ i szkołą w Egerze /Węgry/
 • Realizujemy międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli w ramach programu ERSMUS+

 

 1. Nasza szkoła:

 

Baza szkolna podlega ciągłej modernizacji. Posiadamy:

 

 • Nowoczesne pracownie przedmiotowe: filmową, polonistyczną, ekologiczną, chemiczna, językową, matematyczna, fizyczną, geograficzną, informatyczną.
 • Nowoczesna wielofunkcyjną salę gimnastyczną.

 

 1. Dzieje się:

 

Organizujemy bale szkolne, akcje charytatywne, rozgrywki sportowe, rajdy turystyczne, przeglądy filmowe, warsztaty naukowe, konferencje, debaty uczniowskie, itp.