Projektowanie Graficzne I stopień

Specjalności:

Animacja komputerowa

Tworzenie stron internetowych

Edytorstwo i grafika książki

Grafika 2D i 3D

Plakat

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Studia I stopnia na kierunku projektowanie graficzne kształcą absolwenta posiadającego wiedzę ogólnoplastyczną, jak i specjalistyczną, z zakresu szeroko rozumianego projektowania graficznego. Projektowanie graficzne to kierunek adresowany do osób zainteresowanych sztuką, kulturą i sztukami projektowymi.

Program studiów kształtuje u studenta – przyszłego artysty, umiejętność samodzielnego
i twórczego rozwiązywania problemów zawodowych, a także buduje profesjonalizm
w kontaktach z fachowcami z innych pokrewnych dziedzin. Głównym celem studiów pierwszego stopnia na kierunku projektowanie graficzne jest zdobycie kwalifikacji artysty grafika, projektanta, grafika komputerowego, dizajnera oraz umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu sztuk pięknych.

Wyniesiona ze studiów wiedza zawodowa pozwala na samodzielną realizację w zakresie projektowania z wybranej specjalności, a ogólne wykształcenie humanistyczne, umiejętności plastyczne i opanowanie szeroko pojętego warsztatu artystycznego, kreują „artystę” dokonującego świadomych wyborów, umożliwiają podjęcie studiów magisterskich na innych kierunkach artystycznych w Akademiach Sztuk Pięknych, zarówno w Polsce, jak i za granicą (m.in. grafika warsztatowa i komputerowa, wzornictwo, edytorstwo, fotografia analogowa
i cyfrowa).