Inżynieria Transportu i Logistyki

Specjalności:

Zarządzanie transportem

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych

4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 8 semestrów

Kierunek inżynieria transportu i logistyki opiera się na trzech grupach przedmiotów: przedmioty bloku zarządzania ekonomii i prawa, przedmioty bloku spedycja i logistyka, przedmioty inżynierskie.

Profil praktyczny inżynierii transportu i logistyki oznacza, że zamiast teorii jest maksymalnie dużo praktyki. Zajęcia są prowadzone głównie w licznych laboratoriach transportowych, oraz z wykorzystaniem oprogramowania logistycznego i spedycyjnego.

Inżynier-menedżer ds. transportu i logistyki może pracować w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, centrach dystrybucyjnych i logistycznych zakładach obsługowo naprawczych środków transportu, przedsiębiorstwach spedycyjnych, magazynach, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, w firmach usługowych lub produkcyjnych, jako specjalista ds. transportu i logistyki. Absolwenci mogą pracować jako: menedżerowie organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, inżynierowie jakości, standaryzacji i kontroli procesów, inżynierowie utrzymania ruchu, pracownicy zajmujący się transportem, logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, pracownicy firm spedycyjnych, przy organizacji procesów spedycyjnych, inżynierowie systemów informatycznych w centrach magazynowych, pracownicy firm, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, informatyczna.