Stosunki Międzynarodowe

Specjalności:

Nowoczesny biznes w Europie

Analityka stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek, który pozwala podjąć pracę w wielu zawodach. Studia na tym kierunku wymagają od kandydatów nie tylko zorientowania
w aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie, lecz również zdolności analitycznych
i znajomości języków obcych. W ramach programu nauczania zostały utworzone dwie specjalności tj. nowoczesny biznes w Europie i analityka stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych. Nowoczesny biznes w Europie to propozycja dla tych osób, które chciałyby
w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą lub też podjąć pracę w krajowych
i zagranicznych przedsiębiorstwach zorientowanych przede wszystkim na wymianę handlową i świadczenie usług w państwach Europy Zachodniej i Wschodniej.

Z kolei specjalność analityka stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych jest skierowana do osób pragnących znaleźć zatrudnienie m.in. w: organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, think tankach, sektorze ubezpieczeń
i bankowości.

Już od pierwszego roku studiów, wszyscy studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową. Dzięki temu łączą oni wiedzę praktyczna z teoretyczną oraz zdobywają pierwsze, cenne doświadczenie zawodowe. Absolwent stosunków międzynarodowych może ponadto ubiegać się o pracę w instytucjach kultury i mediów.