WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w RZESZOWIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest instytucją realizującą zadania województwa podkarpackiego w zakresie polityki rynku pracy.

W Urzędzie funkcjonuje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które świadczy bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

We współpracy z samorządami powiatowymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi, Urząd realizuje i koordynuje zadania sieci EURES. Prowadzi międzynarodowe pośrednictwo pracy, a także pomaga pracodawcom znaleźć odpowiednie kadry pracownicze na podkarpackim rynku pracy, natomiast poszukującym pracy – bezpieczne zatrudnienie poza granicami kraju.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy przyjmowane i rozpatrywane są wnioski dla bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń lub decyzji w sprawie ustalenia zasiłku dla bezrobotnych, którzy pracowali za granicą w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest instytucją wdrażającą Programy Operacyjne EFS. Prowadzi aktywne działania w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty te odnoszą się do celów strategicznych urzędu i uzupełniają realizację regionalnej polityki rynku pracy.

W strukturach Urzędu funkcjonuje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dzięki któremu pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach, które są niewypłacalne, mają gwarancję otrzymania wynagrodzeń i innych świadczeń związanych w pracą. W okresie pandemii koronawirusa Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczy wsparcie na ochronę miejsc pracy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej.

Dane teleadresowe:

A.S. Naruszewicza 11

35-055 Rzeszów

centrala: (17) 850 92 00,

sekretariat: (17) 74 32 848,

kancelaria: (17) 74 32 807