Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące
w Przemyślu

CO NAS WYRÓŻNIA:

 Liceum Salezjańskie jest szkołą bezpłatną, która należy do najlepszych liceów w Polsce. Posiadamy tytuł „Srebrnego i Brązowego Liceum” w rankingu prowadzonym przez Fundację „Perspektywy”.

Uzyskujemy świetną  zdawalność i wysokie wyniki matury.  Jest to efekt faktycznego przygotowywania uczniów do egzaminu dojrzałości np. poprzez organizowanie licznych, próbnych egzaminów maturalnych

W roku szkolnym 2019/2021 po raz kolejny 100 % uczniów zdało egzamin maturalny.

 

           

            Pracujemy w systemie jednozmianowym, każdy uczeń ma możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, w czasie których może rozwinąć swoje pasje, zainteresowania oraz angażować się w różne przedsięwzięcia naukowe, kulturalne i sportowe.

 

Współpracujemy z uczelniami wyższymi oraz licznymi instytucjami. Nasi uczniowie regularnie uczestniczą np. w warsztatach chemicznych w laboratorium Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej oraz w laboratorium Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

            Posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym pracownię biologiczną, chemiczną, fizyczną, historyczną, geograficzną, matematyczną, informatyczną, sale językowe, aulę szkolną
z profesjonalnym nagłośnieniem, siłownię oraz nowoczesne boisko z bieżnią.

            W szkole pracuje dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska, oddana swoim uczniom.

            W szkole prężnia działa Samorząd Szkolny angażujący uczniów w liczne akcje.

W okresie pandemii C0VID-19 wyposażeni w profesjonalne ekrany dotykowe, opieramy naukę zdalną na platformie Microsoft Teams i pakiecie Office 365, dzięki któremu uczniowie w sposób najbardziej komfortowy uczestniczą regularnie w lekcjach.