Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. W ramach swojej działalności PIP prowadzi programy i kampanie prewencyjne oraz konkursy czy bezpłatne szkolenia, których celem jest promowanie bezpieczeństwa w$nbsp;miejscu pracy, zmniejszanie ilości wypadków przy pracy, zwiększenie poziomu wiedzy z prawa pracy u pracowników i pracodawców, a ponadto zapewnia bezpłatne poradnictwo z zakresu prawa pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

ul. Gen. Maczka 4
35-234 Rzeszów
tel.: 17 71 72 000
e-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Jacek
tel.: 606 319 263
e-mail: malgorzata jacek@rzeszow.pip.gov.pl