Projektowanie Graficzne II stopień

Specjalności:

Aplikacje internetowe

Animacja 3D

Projektowanie gier

Film animowany

Ilustracja, grafika narracyjna

Komunikacja wizualna

2 letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Ideą przyświecającą otwarciu studiów II stopnia na kierunku projektowanie graficzne
w PWSW w Przemyślu jest stworzenie silnego ośrodka o projektowym profilu kształcenia, niemającego do chwili obecnej swojego odpowiednika w regionie i nie tylko.

Kształcenie na kierunku koncentrować się będzie przede wszystkim na przedmiotach ściśle związanych z projektowaniem, przy użyciu najnowszych programów komputerowych
i nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Studenci opanują szereg umiejętności, związanych z edytorstwem i grafiką książki, edytorami rastrowymi i wektorowymi, formami przestrzennymi, grafiką 3D, identyfikacją wizualną, liternictwem i typografią, animacją, przygotowaniem do druku, tworzeniem stron internetowych oraz reklamą. Zdobyte umiejętności i doświadczenia pozwolą na zatrudnienie w biurach projektowych, pracowniach multimedialnych, agencjach reklamowych, przygotowalniach komputerowych w drukarniach, studiach telewizyjnych, w firmach zajmujących się wizualizacją projektów, tworzeniem gier komputerowych i serwisów internetowych oraz w placówkach upowszechniania kultury, a przede wszystkim przygotowują absolwenta do samodzielnego uprawiania zawodu grafika projektanta.