Stosunki Transgraniczne II stopień

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Kierunek stosunki transgraniczne jest atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb społecznych oraz rynku pracy ofertą dydaktyczną dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie nauk społecznych. Kierunek został uruchomiony w PWSW w Przemyślu, ponieważ uczelnia znajduje się na obszarze wsparcia dwóch programów transgranicznych: Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja Interreg VA 2014-2020, dzięki czemu beneficjenci posiadający siedziby w tym podregionie mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć
o charakterze transgranicznym. Studenci tego kierunku zgłębiają wiedzę m.in. z zakresu współpracy transgranicznej administracji publicznej, organizacji międzynarodowych
w stosunkach transgranicznych, migracji międzynarodowych, cyberbezpieczeństwa
i bezpieczeństwa informacyjnego, rewolucji komunikacyjnej, kultury i języka sąsiadów. Ponadto, studenci uczestniczą w warsztatach z pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy transgranicznych. Umiejętności praktyczne studenci nabywają poprzez wizyty studyjne w konsulatach RP i państw sąsiednich oraz instytucjach transnarodowych. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych, organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, firmach, przedsiębiorstwach
i stowarzyszeniach uczestniczących w stosunkach transgranicznych.