Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego

Uczelniana Rada Samorządu Studentów PWSW w Przemyślu reprezentuje wszystkich studiujących na uczelni – studentów zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Naszym celem jest ochrona Waszych praw, godności i interesów. Wraz z władzami uczelni realizujemy zadania dotyczące dydaktyki i pomocy materialnej. Dążymy do zapewnienia studentom jak najlepszych warunków podnoszenia poziomu wiedzy i rozwoju.

Samorząd Studentów PWSW działa nieprzerwalnie od 2001 roku, składa się z przedstawicieli wszystkich Instytutów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, przedstawicieli Samorządu Mieszkańców Domu Studenta PWSW, Przewodniczącego URSS oraz Zarządu URSS, a także Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

Jesteśmy Waszymi przedstawicielami w organach uczelni oraz uczestniczymy w posiedzeniach Senatu PWSW. Jako członkowie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PWSW reprezentujemy studentów oraz mamy wpływ na decyzje podejmowane w ramach całej uczelni. Opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące studentów. Wchodzimy także w skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej dla studentów.

Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego. Realizujemy wiele przedsięwzięć i projektów o charakterze kulturalnym i rozrywkowym (m.in. Juwenalia, Dyskoteki, Otrzęsiny, Bale,  itp.). Organizujemy także akcje charytatywne, (m.in. takie jak świąteczne zbiórki żywności dla Domów dziecka i Domów Samotnej Matki). Wraz z HDK „Wampirki” PWSW w Przemyślu cyklicznie organizujemy akcje oddawania krwi.

Uczelniana Rada Samorządu Studentów reprezentuje studentów, chroni prawa i interesy Studentów PWSW. Działa poprzez swoje organy na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu URSS oraz Regulaminu URSS PWSW w Przemyślu.

Członkowie URSS biorą czynny udział w posiedzeniach Senatu PWSW, wyborze Władz Rektorskich, komisjach senackich. Współpracują z Kołami Naukowymi PWSW, organizacjami studenckim oraz uczelnianymi oraz stowarzyszeniami.

 
https://pwsw.pl/pl/student/samorzad-studentow/